Doanh nghiệp
Hotline: 1800 1260

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Quy trình triển khai giải pháp VNPT Check cho doanh nghiệp
Bước 1: Đăng ký thông tin
 
Doanh nghiệp nhấn vào đăng ký tại website http://vnptcheck.vn và cung cấp những thông tin để được xét duyệt.
 
Sau khi được duyệt, khách hàng được nhận tài khoản để có thể đăng nhập vào hệ thống.
 
Bước 2: Doanh nghiệp cung cấp thông tin sản phẩm
 
Doanh nghiệp truy cập vào tài khoản được cấp và cung cấp thông tin sản phẩm lên hệ thống VNPT Check.
 
Bước 3: Xét duyệt thông tin
 
Sau nhận được đầy đủ hồ sơ, nếu thông tin còn thiếu ban quan trị sẽ yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thông tin vào hồ sơ đầy đủ. 
 
Nếu thông tin đầy đủ, ban quan trị sẽ hẹn lịch để doanh nghiệp tiếp nhận bàn giao Tem xác thực hàng hóa.
 
Lưu ý:
Thời gian duyệt hồ sơ tối đa 48h sau khi nhận được đăng ký của doanh nghiệp.

Clip HDSD

1. Giới thiệu
2. Đăng ký sản phẩm3. Khai báo lô hàng4. Quản lý mã tem


5. Thông tin doanh nghiệp
 

VNPT 2017. All rights reserved. Cơ quan chủ quản: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.