Doanh nghiệp
Hotline: 1800 1260

TIN TỨC


Truy xuất nguồn gốc đang là yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị hàng hóa, đặc biệt là nông sản xuất khẩu.
Tỉnh Bắc Giang đã trở thành một trong những Tỉnh/Thành phố tiên phong trong công cuộc phòng chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng

Page 1 of 2

VNPT 2017. All rights reserved. Cơ quan chủ quản: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.